Sponzorujeme

Zde vám představíme akce, které nepřímo svým nákupem u nás sponzorujete spolu s námi. Každým nákupem u nás přispějete na níže uvedené akce, jedná se o jeden z mnoha důvodů, proč nakupovat u drobných prodejců, kteří část z tržby věnují na sportovní a kulturní život v obcích.

Desná - Celých 22 let naší činnosti se velmi aktivně podílíme na kulturním a společenském životě ve městě. Dlouhodobě jsme odměňovali nejhezčí obrázek v Desenských novinách a další akce kulturního střediska MěÚ v  Desné jako např. divadelní soutěž pro děti o Desenského medvěda, kde hlavní cenou byl velký plyšový medvěd z naší prodejny. Dále jen heslovitě výčet akcí, které každoročně rádi podporujeme: Společenský ples města, Dětský den, Myslivecký ples.

Tanvald - Sportovní ples, Maturitní ples Gymnázia

Velké Hamry - Závod tříčlenných družstev ( kolo,běh a lezení ) Muchovman, kde naše firma dostala na starost odměnit vítězné družstvo žen :-). Dále se podílíme menšími či většími dary na akcích SDH Velké Hamry a akcích MěÚ ve Velkých Hamrech- Dětský den, Rozsvěcení vánočního stromu, kde se finančně i realizačně podílíme na pyrotechnických efektech. Dále Fotbalový ples, Hasičský ples, Dětský karneval, závod dětí v hasičském sportu . Drobnými dary pomáháme i Liščatům na jejich akcích jako Kuličkiáda či letní tábor v Jesenném. Finančně a organizačně se podílíme s partou" borců" z Hamrů na Vítání prázdnin, kde se děti poslední školní den rozloučí se školním rokem. Spolupracujeme i s knihovnou ve městě a podílíme se na akcích, jako např. Noc s Andersenem.

 

  ">
  Muchovman" />